xml地图|网站地图|网站标签 [设为首页] [加入收藏]

您的位置:新莆京娛樂 > 新莆京娛樂 > 生活与脉象

生活与脉象

发布时间:2019-12-15 10:01编辑:新莆京娛樂浏览(54)

  生活与脉象,重点指精神与脉象,饮食与脉象,劳逸与脉象的变化等。

  1、情志与脉象的精神话动与血液循环有着密切的关系。因此,凡人过于惊恐悲忧喜怒,脉息也必然发生变化。如《内经·素问-经脉新莆京娛樂,别论篇》日:“人之居处,动静、勇怯、脉亦为之变乎?统伯对曰:凡人之惊恐恚劳动静,皆为变也。”喜怒忧思悲惊恐内伤七情之脉,一般是喜则伤心而脉缓;怒则伤肝丽脉急;恐则伤肾而脉沉;悲则伤肺则脉短;惊则气乱而脉动,这是内伤情志为病的脉象变化。可见情志上的恐惧、兴奋、忧虑、紧张等变化都会引起脉搏发生变异。

  同时古人还认为上述脉搏的表现是情与脉相应为顺、反之为逆。正如明·李梃《医学入门》日:“喜伤心脉虚,甚则心脉反沉,思伤脾脉结,甚则脾脉反弦;忧伤肺脉涩,甚则肺脉反洪;怒伤肝脉濡、甚则肝脉反涩;恐伤肾脉沉,甚则肾脉反濡。”这是反常情况下的脉象,表示病情危重难治,也说明脉象有常有变,决非刻板的公式。清·陈士铎《辨证录》日:“脉可凭,叉不足凭。”便是这个道理。因此,要求医生,要知常达变,才能了然于心而明确诊断。

  2、饮食与脉象,饮食与脉象显而易知者如酒后脉多数,饭后脉多洪缓有力,久饥脉多弱。饮食之伤、重点在于五味之偏嗜,五昧所伤内舍于相应脏腑,故清·王汉皋《医存》说:“若饮食之五臭,伤平偏食,则脏腑之阴阳为其所挠而气血之行非速即迟,不能循其常度,故多食香甘则挠脾胃土;多食膻酸则挠肝胆木‘;多食焦苦则挠心小肠火,多食腐成则挠肾膀胱水;多食腥辣则挠肺大肠金。昧人脏腑,变涩与糙;臭入脏糙,变臊与殠。涩乃酸成之变,糙乃苦辛之变;臊乃焦腥之变;殡乃腐膻之变。当其变时,则脉亦忽数忽迟忽大忽小面无定,皆饮食不节之咎也,此特迫以致之,原非病脉率象,比及时过则不复然矣。若诊者适逢其时、不知细察,认为病象,其误非浅。”这些论点是正确的,是值得临证者重视的。

  3、劳逸与脉象脉象的变化和工作性质与劳逸有直接的关系,如速行者脉急,剧动者脉必洪,久逸者脉必沉,脑力劳动者脉多弱,体力劳动者脉多实。《素问·经脉别论》日:“黄帝曰:人之居处动静勇怯,脉亦为之变乎?岐伯日:凡人惊恐恚劳动静,皆为变也。是以夜行、喘出于肾,淫气病肺。有所堕恐,喘出于肝,淫气害肺。有所惊恐,喘出于肺,淫气伤心。度水跌仆,喘出于肾与骨,当是之时,勇者气行则已,怯者则着而为病也。故曰:诊病之道、观人勇怯骨肉皮肤,能知其情,以为诊法也。故饮食饱甚,汗出于胃。惊而夺精,汗出于心。持重远行,汗出于肾;疾走恐惧、汗出于肝。摇体劳苦,汗出于脾。故春秋冬夏,四时阴阳,生腐起于过用,此为常也。”《内经》举喘、汗为例,从病理上阐述了脉与动静劳苦的关系。虽只言病机不言脉象而脉涵泳于内也,故情·周学海《脉义简摩》注日:“此脉之因劳动而变者也。问脉而答以喘与汗者,言喘与汗而脉象病机举在其中也。”

  总之,脉象受气候、生活、劳逸等影响而脉象变幻无定,所以清·王汉皋《医存》说:“有是病必有是脉,乃病证之常也。乃有昨日脉浮,今日变沉,晨间脉缓、夕间脉数、午前脉细、午后脉洪、先时脉紧、后时脉伏、或小病而见危脉,或大病而见平脉、或全无病而脉异于昔脉,变态不常,难以拘执。然既有变故,惟在善用心者,详问其故,核对于先后所诊之脉之证,则其脉变之由来及新夹之证,皆洞明矣。苟不详问脉变之故而但据脉立方、鲜不误者。”清-周学海注曰:“脉之忽变者,其内系于元气之盛衰存脱者则形神俱变,若中气虚乏之人,往往小有劳逸,饥饱寒暖,其脉即变,此不过形之迟数,强弱有异而其神之为忙、为暇、为王、为衰,细审之未尝变—。”

  本文由新莆京娛樂发布于新莆京娛樂,转载请注明出处:生活与脉象

  关键词: 新莆京娛樂